Διευκρινιστική εγκύκλιος για το εκλογικό δικαίωμα των δικαστικών αντιπροσώπων

0

Μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους και υπό τον όρο ότι οικεία περιφέρεια νοείται η αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια, ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις περιφερειακές εκλογές.
Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των δικαστικών αντιπροσώπων, η οποία εκδόθηκε προκειμένου να διευκρινιστούν τα ερωτήματα αλλά και οι διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, που τέθηκαν υπόψη του υπουργείου.
Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου στον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους (αλλά σε άλλον της ίδιας όμως περιφέρειας) ψηφίζουν, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν το δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Επομένως, για τις περιφερειακές εκλογές, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν ψηφίζουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου που δεν ανήκει στην ίδια κατά τα ανωτέρω περιφέρεια. Προκειμένου δε για τις δημοτικές εκλογές δεν ψηφίζουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου που δεν ανήκει στην χωρική περιφέρεια του συνενούμενου, κατά τον Καλλικράτη, δήμου.

Σχόλια