Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον τύπο και το περιεχόμενο φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων οικ. έτους 2012

0

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτουν από την δήλωση αυτή ρυθμίζονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1121/ ΦΕΚ Β’1586). Διευκρινίζεται ότι με την δήλωση φορολογίας συνυποβάλλονται κατά περίπτωση και τα δικαιολογητικά πρωτότυπα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος.

Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση η επιστροφή του φόρου θα γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνει ο φορολογούμενος θα πιστώνεται μόνον μία φορά, ενώ ποσά επιστροφής που θα προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν θα μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό, αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.