Διεύρυνση αρμοδιοτήτων για τον Αντιπρόεδρο, Π. Πικραμμένο [ΦΕΚ Β – 664/2020]

Με εντολή του Πρωθυπουργού, Κ.Μητσοτάκη

0

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, νέες αρμοδιότητες ανατέθηκαν στον Aντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, Παναγιώτη Πικραμμένο, όπως είναι τα θέματα του Αγίου Όρους, το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων, η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας, αλλά και η κατάθεση προτάσεων στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα, σχετικά με την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, κ.λπ.

Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθμ. Υ13/27-2-2020 απόφασή του [ΦΕΚ Β – 664/2020] ο Πρωθυπουργός τροποποιεί την προγενέστερη Υ11/16-7-2020 απόφασή του και αναθέτει στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, κ. Π. Πικραμμένο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού σε απουσία ή κώλυμά του,

β) η συμμετοχή στα όργανα παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων,

γ) η ρύθμιση οριζόντιων θεμάτων που αφορούν τις ανεξάρτητες Αρχές, περιλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας,

δ) η εποπτεία της υλοποίησης του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος και των εθνικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για την μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) το έτος 2021,

ε) η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας και η κατάθεση προτάσεων στον καθ΄ ύλην αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης,

στ) η εποπτεία υλοποίησης της πολιτικής για ζητήματα του Αγίου Όρους και η προώθηση της λήψης συναφών μέτρων και

ζ) η εκπλήρωση οποιουδήποτε ειδικού έργου που του αναθέτει ο Πρωθυπουργός.

Σχόλια