Δίκαιη δίκη για όλους

0

«Το δικονομικό σύστημά μας διαθέτει όλες τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες και οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί διασφαλίζουν σε όλους
τους πολίτες δίκαιη δίκη και αυτό ισχύει, βέβαια, και για τους εμπλεκομένους στην υπόθεση Siemens», διαβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης
δικαστών και Εισαγγελέων, Χ. Αθανασίου.
Ο κ. Αθανασίου επισημαίνει ότι «οι περί του αντιθέτου δημόσιες τοποθετήσεις ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών είναι εκ του πονηρού». Παράλληλα, «άδικες και αβάσιμες» χαρακτηρίζει ο κ. Αθανασίου τις αναφορές «ότι η μη έκδοση συγκεκριμένου, κατηγορουμένου από τις
Γερμανικές Δικαστικές Αρχές, οφείλεται δήθεν στο ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν εξασφαλίζει προϋποθέσεις δίκαιης δίκης λόγω των ενεργειών του ανακριτή της υπόθεσης», υπογραμμίζοντας πως «αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τον πυρήνα της υπόθεσης
Siemens Και αυτό διότι η Ελληνική Δικαιοσύνη, δια των αρμοδίων Οργάνων της (Δικαστικών Συμβουλίων) έκρινε δεόντως».
Καταλήγοντας ο κ. Αθανασίου ζητά «αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία» και υπογραμμίζει πως «οι άκριτες και ευκαιριακές δημόσιες δηλώσεις πολιτικών προσώπων είναι αυτές που μπορούν να θέσουν εν αμφιβόλω τη λειτουργία της δίκαιης δίκης στη χώρα μας και όχι οι ενέργειες των οργάνων της Δικαιοσύνης».

Σχόλια