Δικαιώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο από το ΔΔΔ

0

Κοινοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου, με την οποία δικαιώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο στη διαφορά του με την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.».

Η εταιρεία είχε ζητήσει με την αίτηση διαιτησίας που υπέβαλε να της αναγνωρισθεί ότι δικαιούται, σε περίπτωση που έχει φορολογική ζημιά λόγω χρέωσης αυξημένων αποσβέσεων, να διανέμει μερίσματα με βάση το άρθρο 25 του Ν.2338/1995 χωρίς να καταβάλει φόρο εισοδήματος, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 καθώς επίσης να της επιστρέψει το Δημόσιο το φόρο που έχει πληρώσει για την ίδια περίπτωση στο παρελθόν.

Με την απόφασή του το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου στης 16ης Μαρτίου 2006, υιοθέτησε την θέση του Ελληνικού Δημοσίου και απέρριψε την αίτηση διαιτησίας της εταιρείας.

Σχόλια