Δικαίωμα ψήφου αποκτούν οι νόμιμοι μετανάστες στις χώρες της Ε.Ε.

0

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε., οι νόμιμοι μετανάστες που διαμένουν σε χώρες – μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές. Ωστόσο, ο Υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος δεν δεσμεύτηκε για την εφαρμογή του μέτρου, τονίζοντας ότι πρόκειται για «κατευθυντήριες» γραμμές. Ειδικότερα, δεν δεσμεύτηκε για τον χρονικό ορίζοντα και τον τρόπο εφαρμογής της αρχής αυτής, σημειώνοντας πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ειδικότερο περιεχόμενο των συνταγματικών ρυθμίσεων κάθε κράτους- μέλους.

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι μία από τις έντεκα αρχές που υιοθέτησε το Συμβούλιο με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών ένταξης των αλλοδαπών. Η αρχή αφορά κατ’ αρχήν στις δημοτικές, νομαρχιακές και περιφερειακές εκλογές και η εφαρμογή της θα βασίζεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα αποφασίζει ανεξάρτητα κάθε χώρα μέλος.

Σημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αλ. Ζαβός, στην Ελλάδα μένουν περίπου 900.000 με 1.000.000 νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες. Βάσει των στοιχείων για τις αιτήσεις νομιμοποίησης μεταναστών και τις άδειες παραμονής που έχουν εκδοθεί, υπολογίζεται πως οι μισοί από τους αλλοδαπούς της χώρας είναι παράνομοι. Επίσης, στη χώρα ζουν και 150.000 παλιννοστούντες που διαθέτουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Σχόλια