Δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε δημόσιο έγγραφο για τους βουλευτές

0

Με απόφαση που έλαβε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι βουλευτές αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε δημόσιο έγγραφο, ακόμη και αν αυτό περιέχει προσωπικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, στην απόφασή της η Αρχή υπογραμμίζει ότι «η πρόσβαση του βουλευτή σε οποιοδήποτε έγγραφο συνδεόμενο με δημόσια υπόθεση είναι επιτρεπτή, ακόμα και αν ο βουλευτής λαμβάνει γνώση προσωπικών δεδομένων». Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται στη συνταγματική κατοχύρωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, που επιβάλλει την πρόσβαση ακόμα και «σε ευαίσθητα δεδομένα, εφόσον η γνώση τους από το βουλευτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση του ελέγχου».

Σχόλια