Δικαίως το Δημόσιο υποχρεώθηκε να αποζημιώσει πιλότο της Π.Α. για πρόωρη αποστράτευση, όπως έκρινε το ΣτΕ

0

Στην επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει 29.347 ευρώ (10 εκατ. δραχμές) σε αξιωματικό ιπτάμενο χειριστή αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, προχώρησε το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 300/2010 απόφασή του. Η ηθική βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας παράνομης γνωμάτευσης της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας (ΑΥΕΑ), που έκρινε τον αξιωματικό ακατάλληλο ως ιπτάμενο χειριστή αεροσκαφών, οδηγώντας στην πρόωρη αποστράτευσή του από την Πολεμική Αεροπορία.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε την αίτηση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση, η οποία είχε κάνει μερικώς δεκτή την αγωγή του αξιωματικού της Π.Α. και είχε καλέσει το Ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει 29.347 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση. Προτού προκαλέσει την απόφαση αυτή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ο αξιωματικός είχε καταφέρει να ακυρώσει την απόφαση της ΑΥΕΑ με δικαστική προσφυγή και να κριθεί, με μεταγενέστερη απόφαση, κατάλληλος για ιπτάμενος Β΄ κατηγορίας.
Όπως αναφέρει το ΣτΕ σχετικά με τον ιπτάμενο της Π.Α., «από την παράνομη κρίση ως ακατάλληλου να ίπταται, επήλθε αντικειμενικώς μείωση των δυνατοτήτων του για την άσκηση του επαγγέλματος του χειριστού αεροσκαφών, προσβολή της επαγγελματικής του υπόστασης, κοινωνική μείωση και σοβαρός ψυχικός φόρτος και άλγος, με αποτέλεσμα να πλήττεται το δικαίωμά του για ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».
Η Θέμιδα απέρριψε το δεύτερο σκέλος της αγωγής του αξιωματικού αναφορικά με την αξίωση να του καταβληθούν 21.602 ευρώ, επειδή, λόγω της απόφασης της ΑΥΕΑ, δεν μπορούσε να εργαστεί στην Πολιτική Αεροπορία, με αποτέλεσμα να υποστεί οικονομική ζημία (μη ληφθείσες αποδοχές, δώρα κ.λπ.). Το ΣτΕ έκρινε ότι ο ενάγων δεν απέδειξε ότι ήταν βέβαιη η πρόσληψή του στην Πολιτική Αεροπορία, ούτε προσδιόριζε το ύψος των αποδοχών που θα λάμβανε εάν προσλαμβανόταν, και γι’ αυτό το αίτημά του απορρίφθηκε.

Σχόλια