Δικαίωσε ο ΑΠ υπάλληλο, θύμα κατάχρησης του διευθυντικού δικαιώματος

0

Ο Αρειος Πάγος με απόφασή του δικαίωσε γεωπόνο, υπάλληλο αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος υποβαθμίστηκε και, όταν αντέδρασε, εκδηλώθηκε εκδικητική διάθεση εις βάρος του από τα αρμόδια όργανα του συνεταιρισμού. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη εις βάρος του υπαλλήλου.

Ειδικότερα, ο υπάλληλος προσελήφθη αρχικά με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύμβαση αόριστου χρόνου. Το έτος 1995 αναβαθμίστηκε σε διευθυντή τμήματος γεωργικών εφοδίων του γεωτεχνικού τμήματος του συνεταιρισμού.

Το 2001, το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού τον μετέβαλε σε απλό υπάλληλο και προϊστάμενό του τοποθέτησε τον μέχρι τότε υφιστάμενό του, ενώ συγχρόνως τού μείωσε το μισθό κατά 170,2 ευρώ. Αμέσως ο υποβιβασθείς υπάλληλος με εξώδική δήλωσή του εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την ενέργεια του συνεταιρισμού. Στη συνέχεια προσέφυγε στο Πρωτοδικείο, το οποίο τον δικαίωσε και του επιδίκασε 15.495,2 ευρώ.

Στη συνεχεία ο συνεταιρισμός μετακίνησε τον υποβιβασθέντα υπάλληλο από τα γραφεία του συνεταιρισμού σε καταστήματα που είχε. Και πάλι διαμαρτυρήθηκε εγγράφως ο υπάλληλος, επικαλούμενος ότι η απόφαση του συνεταιρισμού συνιστά νέα δυσμενή μεταχείριση και λειτουργεί ως αντίποινα για το γεγονός ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Μετά τη διαμαρτυρία ο διευθυντής του συνεταιρισμού τού γνωστοποίησε ότι αλλάζει το ωράριό του και θα εργάζεται πλέον και τις απογευματινές ώρες. Όπως επισημαίνει ο ΑΠ, η τελευταία αυτή απόφαση του διευθυντή «εκφράζει επιβολή εξουσίας της εργοδότριας προς την αδύνατη πλευρά του εργαζομένου, που εκπορεύεται από διάθεση εκδίκησης, για το λόγο ότι ο εργαζόμενος κατέφυγε στα δικαστήρια και δεν αποδέχθηκε αδιαμαρτύρητα» τις αποφάσεις του εργοδότή του.

Κατέληξε ο ΑΠ ότι με τη μετάθεση του υπαλλήλου στο κατάστημα, του ανατέθηκαν καθήκοντα πολύ υποδεέστερα εκείνων που ασκούσε ως υπάλληλος γραφείου και η μεταβολή του ωραρίου του συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή, η οποία είναι παράνομη και άκυρη, γιατί εξέρχεται του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη που αναγνωρίζει το άρθρο 281 ΑΚ και προσκρούει στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα, η βλαπτική μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει, όταν ο εργοδότης επιχειρεί -χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού- τροποποίηση των όρων, χωρίς να έχει την ευχέρεια από τη σύμβαση εργασίας ή το νόμο ή τον κανονισμό της επιχείρησης.

Ακόμη, ο ΑΠ έκρινε ότι καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη υπάρχει, όταν η μονομερής μεταβολή γίνεται από τον εργοδότη, σύμφωνα μεν με τους όρους της συμβάσεως ή του νόμου ή του κανονισμού εργασίας, αλλά καθ υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά δικαιώματα ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα).

Η υπέρβαση των εν λόγω ορίων, συνεχίζει ο ΑΠ, συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως, αφού η μεταβολή αυτή επέρχεται κατά παράβαση του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του ΑΠ, η βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως δεν επιφέρει τη λύση της ούτε υποχρεώνει το μισθωτό να αποχωρήσει από την εργασία του, αλλά παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα ή να παραμείνει στην εργασία του, όποτε συντελείται νέα τροποποιητική της αρχικής σύμβαση εργασίας ή θεωρεί τη μεταβολή ως άτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του και αξιώνει την καταβολή αποζημίωσης ή αποκρούει τη μεταβολή και συνεχίζει να προσφέρει την εργασία του υπό τους αρχικούς όρους, ανακοινώνοντας παράλληλα την τήρηση των όρων αυτών.

Παράλληλα, εάν επιχειρηθεί από τον εργοδότη μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, καθ υπέρβαση των όρων που τάσσει το άρθρο 281 Αστικού Κώδικα, επέρχεται προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού ως προς την επαγγελματική του αξία και το κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι, ο μισθωτός μπορεί να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που δέχθηκε από τον εργοδότη του.

Σχόλια