Δικαίωσε το ΣτΕ τους ιδιοκτήτες παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

0

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αποφάσισε να αναιρέσει την πράξη του υπουργού Παιδείας με την οποία ορίζονταν ότι «δεν θα λειτουργήσουν τμήματα νηπιαγωγείων εντός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών κατά το σχολικό έτος 2008-09».
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ιδιοκτήτες παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών υποστηρίζοντας ότι υφίστανται ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι θα πρέπει να ακυρωθεί η εγγραφή νηπίων άνω των πέντε ετών, των οποίων η φοίτηση είναι πλέον υποχρεωτική για ένα έτος σε νηπιαγωγείο, πριν την ένταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Το Συμβούλιο της της Επικρατείας έκανε δεκτές τις αιτήσεις των ιδιοκτητών, κρίνοντας ότι οι σταθμοί μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στα ήδη εγγεγραμμένα νήπια ως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, εφόσον πληρούνται απαρεγκλίτως οι προϋποθέσεις του νόμου.

Σχόλια