Μηδενική καταβολή δόσεων για υπερχρεωμένη δανειολήπτρια με συνολικές οφειλές 335.000 ευρώ [Doc]

0

Με δεδομένο ότι η αιτούσα έμεινε άνεργη και το μοναδικό εισόδημά της είναι το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ ύψους 545 ευρώ, καθίσταται σαφές ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τα τραπεζικά ιδρύματα, αν συνυπολογισθεί μάλιστα ότι στις δαπάνες της αιτούσας περιλαμβάνεται και η κάλυψη των βιοτικών αναγκών των δύο ανήλικων τέκνων της.

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω δεδομένα, την απάλλαξε πλήρως από την καταβολή δόσεων, ενώ παράλληλα εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία της, η οποία αποτελεί και το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο χωρίς μάλιστα να λάβει υπ’ όψη το ετήσιο εισόδημα του συζύγου της, το οποίο ανέρχεται στα 7.100,50 ευρώ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου, κ. Μπαρτζώκη, ο οποίος είχε αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης και τη δικαστική εκπροσώπηση της δανειολήπτριας, η συγκεκριμένη είναι η πρώτη απόφαση στην Ελλάδα που προσδιορίζει μηδενικές καταβολές για τόσο υψηλό ποσό χρέους ενώ επισημαίνει ότι το δικαστήριο στάθηκε στα εισοδηματικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την αιτούσα και όχι στα περιουσιακά της.

Ο ίδιος θέλησε μάλιστα να ευχαριστήσει τους Έλληνες Ειρηνοδίκες, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τη ratio του νόμου και τις κοινωνικοοικονομικές του προεκτάσεις.

Τέλος, να επισημανθεί ότι η απόφαση είναι προσωρινή, καθώς σύμφωνα με το ν. 3869/2010, σε περίπτωση μηδενικής καταβολής, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επανεξετάζει τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου για πιθανή θετική μεταβολή. Εν προκειμένω, το δικαστήριο θα αξιολογήσει εκ νέου τα δεδομένα της υπόθεσης σε 11 μήνες.

Ειρ. Κισσάβου απόφαση υπ. αριθμ. 38/2012

 

Σχόλια