Δικαίωση δανειολήπτριας από το Ειρηνοδικείο Καβάλας

0

 Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η αιτούσα απαλλάσσεται πλήρως από την καταβολή δόσεων και παράλληλα εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια και μοναδική κατοικία της με δεδομένο ότι το μοναδικό της εισόδημα είναι η σύνταξη της η οποία ανέρχεται στο ποσό των 370 ευρώ μηνιαίως.

Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η απόφαση είναι προσωρινή, καθώς σύμφωνα με το ν. 3869/2010, σε περίπτωση μηδενικής καταβολής, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επανεξετάζει τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου για πιθανή θετική μεταβολή. Τέλος, η δικάσιμος για τον έλεγχο της περίπτωσης επαναπροσδιορισμού της μηνιαίας μηδενικής καταβολής έχει προσδιοριστεί για τον Μάιο του 2013.

Σχόλια