Δικαίωση εργαζομένου από το Πρωτοδικείο Αθηνών για καταγγελία σύμβασης εργασίας

0

Άκυρη, παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε από το Πρωτοδιεκίο Αθηνών η καταγγελία σύμβασης εργαζομένου ο οποίος δεν είχε συμφωνήσει στη μείωση των αποδοχών του κατά 15% που του πρότεινε ο εργοδότης του.

Ο εργαζόμενος δικαιώθηκε στο οικονομικό σκέλος της αιτήσεώς του, καθώς το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να του καταβάλει το ποσό των 16.960 ευρώ, συν τους νόμιμους τόκους για μισθούς υπερημερίας. Παράλληλα, η απόλυσή του κρίθηκε καταχρηστική γιατί υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν «η καλή πιστή, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος» (ΑΚ 281 ) ενώ η μείωση των αποδοχών του, του προκάλεσε άμεση υλική ζημία και ανατροπή του οικονομικού και οικογενειακού προγραμματισμού του.

Ο εργαζόμενος απασχολείτο στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ως φορτοεκφορτωτής αεροσκαφών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και μηνιαίες αποδοχές 1.100 ευρώ από τον Ιούνιο του 2009. Τον Ιούνιο του 2012, η εταιρεία ζήτησε από τον εργαζόμενο να συναινέσει σε μείωση κατά 15% των αποδοχών του και ο εργαζόμενος δεν συμφώνησε επικαλούμενος την πρόκληση υλικής ζημίας και την ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού του δεδομένου ότι είχε “δικαίωμα επιδότησης επιτοκίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), για τη χορήγηση δανείου και επιβαρυνόταν μηνιαίως με την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων τούτου στην Τράπεζα”.

Η εταιρεία στη συνέχεια τον απέλυσε, εξαιτίας της άρνησής του, επικαλούμενη την επιβεβλημένη τροποποίηση της σύμβασής του καθώς είχε οικονομικά προβλήματα που μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και στο οριστικό κλείσιμο του σταθμού της στη Ρόδο.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι οι εργοδότες, στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματος τους, μπορούν να πραγματοποιούν επουσιώδεις μεταβολές των όρων εργασίας υπό την προυπόθεση της αποδοχής της από την πλευρά του εργαζομένου.

Παράλληλα, απέρριψε το αίτημα του εργαζόμενου για επαναπρόσληψη, με το αιτιολογικό των ελλιπών στοιχείων για τη νομική θεμελίωση του αιτήματός του στην αγωγή που είχε καταθέσει.

Τέλος, το δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό της εταιρείας για καταχρηστική συμπεριφορά του συγκεκριμένου εργαζόμενου.