Δικαίωση για 15 καθαρίστριες σε υπόθεση μετατροπής συμβάσεων

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτές τις αιτήσεις 15 καθαριστριών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), οι οποίες ζητούσαν την ακύρωση απόφασης του ΑΣΕΠ του 2005 με την οποία κρίθηκε ότι η εργασιακή σχέση τους έπρεπε να μετατραπεί σε εργασία αορίστου χρόνου μειωμένης και όχι πλήρους απασχόλησης.
Οι καθαρίστριες, οι οποίες εργάζονταν έως τότε με διαδοχικές συμβάσεις Εργασίας στην ΑΤΕ είχαν υποβάλλει αιτήσεις για μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.
Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕ έκρινε ότι η απασχόλησή τους παρείχε μειωμένο ωράριο και επομένως έπρεπε να καταρτισθούν συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά μειωμένης και όχι πλήρους απασχόλησης.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΕ έγινε επίσης δεκτή από τον ΑΣΕΠ.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη οι καθαρίστριες προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΑΣΕΠ και υποστήριξαν ότι απασχολούνταν στην ΑΤΕ με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους και όχι μειωμένης απασχόλησης και συνεπώς οι συμβάσεις αορίστου χρόνου έπρεπε να είναι αντίστοιχα πλήρους και όχι μειωμένης απασχόλησης.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επίμαχη απόφαση χωρίς νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, μετέτρεψε τις εργασιακές σχέσεις των 15 καθαριστριών σε αορίστου χρόνου σε μειωμένης όμως απασχόλησης ενώ έπρεπε να είναι πλήρους.