Δικαίωση για άδεια διαμονής σε Νιγηριανό υπήκοο με διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Ανακλήθηκε έπειτα από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη απορριπτική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και χορηγήθηκε στον αναφερόμενο, υπήκοο Νιγηρίας, άδεια διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας.

Όπως αναφέρει η αρχή, είχε διαπιστωθεί αρχικά ότι εξαιτίας της μη ενημέρωσης του αναφερομένου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων αυτός είχε υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής, για την οποία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις (ως ερευνητής), ενώ κατά τον χρόνο κατάθεσης είχε δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας.

Με αναφορά του προς το Συνήγορο του Πολίτη, ο υπήκοος Νιγηρίας διαμαρτυρόταν για την καθυστέρηση έκδοσης της άδειας διαμονής του και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσής του, η ανεξάρτητη αρχή ενημερώθηκε για την υπόθεσή του και για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής να απορριφθεί διαδοχικά τόσο η πρώτη αίτησή του, λόγω έλλειψης προϋποθέσεων, όσο και η δεύτερη συνεπεία της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του αρμοδιότητας ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας να ανακαλέσει τις προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις και να επανεξετάσει την αίτηση του αναφερομένου λόγω του γεγονότος ότι:

1. Η αίτηση του αναφερομένου για άδεια διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας έγινε σε αντικατάσταση της εσφαλμένης αίτησης.

2. Η υποβολή της προηγούμενης αίτησης ανανέωσης έγινε λόγω έλλειψης ενημέρωσής του από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

3. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, για την οποία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου, είχε συμπληρώσει την προβλεπόμενη νόμιμη δεκαετή διαμονή στην χώρα και είχε δικαίωμα να ζητήσει άδεια διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του, που απέστειλε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, επεσήμανε κυρίως ότι ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν αναγνωρίσει ότι οι δυσμενείς συνέπειες για τον αναφερόμενο είχαν προκληθεί από δικές τους πράξεις ή παραλείψεις, και παρά την διαμεσολάβηση της αρχής για την εξασφάλιση της ορθής διοικητικής διαδικασίας και την εφαρμογή του νόμου, δεν είχε καταστεί τελικά δυνατόν να εξασφαλισθεί το δικαίωμα του αναφερομένου για συνέχιση της νόμιμης παραμονής του στην χώρα.

Η διαμεσολάβηση της αρχής, είχε θετική έκβαση, καθώς οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας επέδειξαν διάθεση συνεργασίας και ετοιμότητα να αποδεχθούν τις υποδείξεις του Συνηγόρου.

Σχόλια