Δικαίωση για δυσλεξικό που κρίθηκε ακατάλληλος για τις στρατιωτικές σχολές

0

Με την υπ αριθμό 48/2010 απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την από 26.8.2008 απόφαση τού υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία κρίθηκαν οι πίνακες των εισαγομένων στις Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του έτους 2008 και παραλείφθηκε υποψήφιος, λόγω δυσλεξίας. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η γνωμάτευση που έκρινε ακατάλληλο τον δυσλεκτικό υποψήφιο δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη καθώς: “Πρώτον, διότι η γνωμάτευση αυτή δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε κρίση, είτε ειδικού διαγνωστικού κέντρου δυσλεξίας, είτε ειδικού ιατρού (ψυχιάτρου), είτε σε άλλη ειδική εξέταση σε νοσοκομείο, ή άλλο ειδικό κέντρο, αλλά μόνον στην προφορική δήλωση του αιτούντος ενώπιον της Επιτροπής ότι είναι δυσλεξικός, καθώς και στην αυτοπρόσωπη από την Επιτροπή εξέτασή του, ενώ κανένα μέλος της Επιτροπής δεν προκύπτει ότι είναι αντίστοιχης ειδικότητας προς ιατρική διάγνωση της μαθησιακής δυσκολίας, που εμφανίζει ο αιτών (ψυχίατρος). Δεύτερον, διότι δεν περιγράφεται στην 736/2008 γνωμάτευση η συγκεκριμένη μορφή δυσλεξίας (μαθησιακής δυσκολίας), που εμφανίζει ο αιτών, δι αναφοράς των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αυτής – παρεκκλίσεων από του φυσιολογικού, (π.χ. δυσκολία στην εκφορά του προφορικού λόγου, στην αντίληψη του προφορικού λόγου, στην ανάγνωση γραπτού κειμένου, στην ορθογραφία κ.λπ.), ώστε να προκύπτει η έκταση και η βαρύτητα αυτής και η επίδραση αυτής στη σωματική ικανότητα του αιτούντος. Τρίτον, διότι δεν αναφέρεται για ποιον συγκεκριμένο λόγο η ανωτέρω πάθηση, ή παρέκκλιση από το φυσιολογικό, που εμφανίζει ο αιτών, υπό την συγκεκριμένη μορφή, που την διεπίστωσε η Επιτροπή, επιδρά στη σωματική ικανότητα του αιτούντος, κατά τρόπο που αποκλείει την υπηρεσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μαθητή των Σχολών Υπαξιωματικών και ως Υπαξιωματικού και τον καθιστά ακατάλληλο για εισαγωγή στις Σχολές αυτές”. Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση “η γνωμάτευση της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη, να αναφέρει τη συγκεκριμένη πάθηση, ή βλάβη, ή παρέκκλιση από το φυσιολογικό, που εμφανίζει ο υποψήφιος, με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτής και τη βαρύτητα αυτής, καθώς και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους η διαπιστούμενη σωματική διαταραχή αποκλείει την εισαγωγή του υποψηφίου στην οικεία Σχολή και την υπηρεσία αυτού στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μονίμου υπαξιωματικού”. ;

Σχόλια