Δικαίωση για τους 417 πρώην εργαζομένους στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία

0

Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαίωσε τους 417 πρώην εργαζομένους της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας, οι οποίοι απολύθηκαν ομαδικά το 2002 από το εργοστάσιο της Δράμας.

Ωστόσο ο Άρειος Πάγος έστειλε εκ νέου την υπόθεση στο Εφετείο για να καθοριστεί το ύψος των αποζημιώσεων.
Το 2005, η ολομέλεια του Αρείου Πάγου είχε στείλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το κατά πόσο οι 417 απολύσεις υπάγονται στο νόμο για την προστασία των εργαζομένων από ομαδικές απολύσεις.

Η χαρτοβιομηχανία υποστήριζε ότι οι καταγγελίες των 417 συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου δεν καλύπτονται από το νόμο επειδή η μονάδα της στη Δράμα αποτελούσε αυτοτελή επιχείρηση, η οποία δεν συνδεόταν με τα άλλα δύο εργοστάσια παραγωγής χάρτου στο Μεγάλο Πεύκο και στο Βοτανικό Αττικής.
Το Φεβρουάριο του 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απάντησε ότι οι απολύσεις που έγιναν σε μια από τις τρεις επιχειρήσεις της χαρτοβιομηχανίας υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις
Το Σεπτέμβριο του 2007, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς είχε εισηγηθεί στην Ολομέλεια ότι η απόφαση του Εφετείου που δικαίωσε τους εργαζομένους στη χαρτοβιομηχανία είναι ορθή και σωστά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι οι 417 απολύσεις ήταν άκυρες, καθώς δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 1387/1983 για τον έλεγχο των ομαδικών απολύσεων.

Η ολομέλεια δέχθηκε μερικώς την εισήγηση του κ. Σανιδά και έκανε δεκτές τις αιτήσεις των πρώην εργαζομένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία, κρίνοντας παράνομες τις απολύσεις.
Ταυτόχρονα όμως απέρριψε την εφετειακή απόφαση ως προς το σκέλος των αποζημιώσεων, λόγω αοριστίας, και παρέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση στο Εφετείο.

Σχόλια