Δικαίωση για τους ΟΤΑ από το ΣτΕ

0

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να ερωτώνται προ της μεταφοράς οποιασδήποτε επιπρόσθετης αρμοδιότητας που τους ανατίθεται.
Αυτό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ακύρωσε ως παράνομο το προεδρικό διάταγμα 93/2008, που προέβλεπε τη μεταφορά πολεοδομικών αρμοδιοτήτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανάις, όπου είχε μεταφερθεί, μεταξύ άλλων, η σύνταξη εκθέσεων επικίνδυνων οικοδομών και επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών.
Στο εξής, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται ερώτημα προς τον σχετικό ΟΤΑ, πριν από τη μεταφορά επιπλέον έργου, ενώ με τη μεταβίβαση νέας αρμοδιότητας θα πρέπει να παραχωρούνται και οι ανάλογοι πόροι.

Σχόλια