Δικαίωση για τους πολύτεκνους από το ΣτΕ

0

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι πολύτεκνοι μπορούν να διεκδικήσουν το ειδικό επίδομα που στερήθηκαν λόγω των προϋποθέσεων του νόμου 2459/97.

Σύμφωνα με Τα Νέα Σαββατοκύριακο, με την απόφασή του το ΣτΕ υποχρεώνει την πολιτεία να καταβάλει στους πολυτέκνους το ειδικό επίδομα χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια, καθώς οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το 2001.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει μια πολύτεκνη μητέρα, στην οποία αρνήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες να χορηγήσουν εκ νέου το επίδομα πολυτέκνου που είχε πάψει να λαμβάνει βάσει του νόμου, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του.

Η άρνηση στηριζόταν στο γεγονός ότι η πολύτεκνη μητέρα δεν ήταν διάδικος ενώπιον του ΣτΕ, όταν εκδόθηκε η απόφαση του 2001 και γι αυτόν τον λόγο δεν ήταν δυνατόν να
εφαρμοστεί στην περίπτωσή της.

Το ΣτΕ ωστόσο δέχθηκε ότι η διοίκηση όφειλε να ανακαλέσει την απόφασή της εφόσον στηριζόταν σε διάταξη νόμου, που κρίθηκε αντίθετη προς το Σύνταγμα, υπογραμμίζοντας ότι τυχόν παράλειψη ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Σχόλια