Δικαίωση πέντε συμβασιούχων του ΟΤΕ

0

Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικαίωσε με απόφασή του πέντε συμβασιούχους του ΟΤΕ. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι εικονική η μετάθεσή τους σε θυγατρική εταιρεία με σκοπό να εμποδίσει τη μονιμοποίησή τους. Μόνο στον ΟΤΕ υπάρχουν 500 συμβασιούχοι αυτής της κατηγορίας.

Οι ενάγοντες από την αρχή της πρόσληψής τους εκτελούσαν εξειδικευμένη εργασία στις τεχνικές υπηρεσίες του OΤΕ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Oργανισμού.
Μετά, όμως, τη λήξη των συμβάσεών τους, προσελήφθησαν από τη θυγατρική του OΤΕ ΗellasCom AE με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Εντούτοις εξακολούθησαν να απασχολούνται στην ίδια διεύθυνση χωρίς να αλλάξουν τα καθήκοντά τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κάτω από τις ίδιες συνθήκες, με τους μόνιμους συναδέλφους τους, υπό τις οδηγίες των ίδιων προϊσταμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου εκδόθηκε πριν από την απόλυση των εργαζομένων από τη θυγατρική εταιρεία (οι συμβάσεις τους λήγουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2005) και έτσι ο OΤΕ, μετά τη λήξη των συμβάσεων, είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει να τους απασχολεί ως εργοδότης.

Σχόλια