Δικαιούχοι της αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης ο πεθερός και η πεθερά θανόντος

0

Η απόφαση αυτή συμπορεύεται με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ο οποίος με σειρά αποφάσεων έχει κρίνει, ότι ο πεθερός και η πεθερά νομιμοποιούνται ενεργητικά προς διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης του προσφιλούς τους προσώπου.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο επιδίκασε σε όλους τους συγγενείς το συνολικό ποσό των 2.510.720 ευρώ, ως αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, συμπεριλαμβανομένων των πεθερών του θανόντος, για τους οποίους επιδικάσθηκαν 200.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Εφετείο, μείωσε το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης και δέχθηκε ότι ένα τμήμα της αποζημίωσης πρέπει να δοθεί σε όλους τους συγγενείς εφάπαξ σε μετρητά. Επιπρόσθετα, απεφάνθη ότι ένα δεύτερο μέρος της αποζημίωσης οφείλει να δοθεί στο σύζυγο και τα τέκνα σε μηνιαίες δόσεις μέχρι το 2049 υπό την μορφή διατροφής, και τέλος, το τρίτο τμήμα της αποζημίωσης θα πρέπει να δοθεί στα τέκνα υπό μορφή μηνιαίων δόσεων, μέχρι την ενηλικίωση τους. Στο αιτιολογικό της απόφασης, το Εφετείο έκρινε ότι η πεθερά δεν δικαιούται αποζημίωσης, καθώς δεν ανήκει στην οικογένεια κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα.

Το ΣτΕ ανέτρεψε την εφετειακή απόφαση ως προς το σκέλος που αφορά την καταβολή αποζημίωσης προς την πεθερά και ανέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο για νέα κρίση και ανακαθορισμό των ποσών της αποζημίωσης.