Δικαστικές αποφάσεις ορίζουν επιστροφή των απασχολούμενων με stage

0

Την επαναπρόσληψη των εργαζομένων με προγράμματα μισθωτής μαθητείας επιβάλλουν αποφάσεις δικαστηρίων που εκδίκασαν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Κατά συνέπεια, οι δήμοι που δεν ενέταξαν τους απασχολούμενους με stage στο δυναμικό τους, είναι υποχρεωμένοι να τους δεχθούν για μερικούς μήνες, έως τη λήξη των συμβάσεών τους. Κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης έχει ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία της εργαζόμενη στο ΙΚΑ Πάτρας. ;

Σχόλια