Δικαστικές Ενώσεις: εκ του Συντάγματος το μισθολογικό πλαίσιο

0

Από το Σύνταγμα καθορίζεται το μισθολογικό πλαίσιο για τους Δικαστικούς και τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς και σε περίπτωση νέας μείωσης των αποδοχών τους, τίθεται υπό αμφισβήτηση η επιδιωκόμενη επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Αυτό τονίζεται σε κοινή επιστολή – ανακοίνωση των Δικαστικών Ενώσεων προς τον πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο των Προέδρων των έξι Δικαστικών Ενώσεων, την οποία κοινοποιούν και στους αρχηγούς των κομμάτων.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης των Δικαστικών Ενώσεων
 

Σχόλια