Δικαστικές Ενώσεις: μη σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων εκ μέρους της Κυβέρνησης.

0

Με σχετική ανακοίνωσή τους οι Δικαστικές Ενώσεις κατηγορούν την Κυβέρνηση για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, τις οποίες αντιπαρέρχεται με ανεπίτρεπτες νομοθετικές παρεμβάσεις σε αμετακλήτως κριθέντα ζητήματα, παραβιάζοντας έτσι απροσχημάτιστα το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τροπολογία που κατατέθηκε στις 10.11.2014 σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση προβαίνει σε αυθαίρετη μερική εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εμφανίζοντας έτσι τη Δικαιοσύνη ως λειτουργικά περιττή και δημοσιονομικά επικίνδυνη στο μέτρο που παρεκκλίνει της κυβερνητικής πολιτικής. Επίσης, καταργεί πρόσφατο νόμο (ν. 4270/2014) που θεσπίστηκε σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και περικόπτει αυθαίρετα το 50% των αναδρομικών αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίες προκύπτουν από την απόφαση αυτή, επικαλούμενη την «ανατροπή της εισοδηματικής πολιτικής» που, όπως αναφέρεται, επέφεραν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους ένστολους.
Με την ίδια ανακοίνωση οι δικαστικές ενώσεις καλούν τους Έλληνες Βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία αυτή, αρνούμενοι να ενδώσουν στις επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας, τις οποίες κρίνουν ως συνταγματικά επικίνδυνες.

Σχόλια