Δικαστικές Ενώσεις: συνέχιση κινητοποιήσεων και κατάθεση προσφυγών

0

Την συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2012, ανακοίνωσαν σήμερα η Ένωση
Διοικητικών Δικαστών καθώς και η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα, στο Ψήφισμα που εξέδωσε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ουσιαστικά προαναγγέλλεται
η κατάθεση προσφυγών στο Μισθοδικείο, αφού χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Η επεξεργασία και κατάθεση σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.»

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος της ΕΔΔ πατήστε εδώ.

   
 

 

Σχόλια