Δικαστική απόφαση δικαιώνει τον ΟΤΕ για την διακοπή παροχής υπηρεσιών σε πάροχο

0

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε τον ΟΤΕ για τη διακοπή παροχής υπηρεσιών σε εναλλακτικό πάροχο, λόγω μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για την εξασφάλιση της εξόφλησης των οφειλών του και αφού εξάντλησε όλα τα νόμιμα μέσα.

Ο ΟΤΕ έχει επανειλημμένα αντιμετωπίσει την συστηματική πρακτική ορισμένων εναλλακτικών παρόχων να μην καταβάλουν στον ΟΤΕ τις οφειλές τους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που τους παρέχει και να μην του παρέχουν τις σχετικές εγγυήσεις.

Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, ο οργανισμός έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά της Εθνικής Επιτροπής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, η οποία, όχι μόνο δεν επέτρεψε στον ΟΤΕ να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά του επέβαλε και πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας των τηλεπικοινωνιών και του ανταγωνισμού.

Με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώνεται το πρόστιμο που επέβαλλε η ΕΕΤΤ στον ΟΤΕ, χαρακτηρίζεται νόμιμη η διακοπή εκ μέρους του ΟΤΕ των υπηρεσιών που παρείχε στον πάροχο, ενώ επιβεβαιώνονται τόσο η καλόπιστη συμπεριφορά του ΟΤΕ στη σχέση του με τον εναλλακτικό πάροχο όσο και η παρελκυστική και κακόπιστη συμπεριφορά του παρόχου.

«Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών του, των μετόχων και των εργαζομένων του, από τους κινδύνους που δημιουργούνται από πράξεις και παραλείψεις τρίτων, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο», ανέφερε ανακοίνωση του οργανισμού τηλεπικοινωνιών.

Σχόλια