Δικαστική απόφαση εξισώνει τα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών

0

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εξέδωσε απόφαση, η οποία αποτελεί σταθμό για τα όρια συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε μία χρονική στιγμή, η οποία χαρακτηρίζεται καίρια , δεδομένου ότι η χώρα μας έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με θέμα την εξίσωση των ορίων ηλικίας στο Δημόσιο.

Η απόφαση , η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Έθνος», δικαιώνει άνδρα ασφαλισμένο στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, που θέλει να βγει στη σύνταξη πέντε χρόνια νωρίτερα, με βάση τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών.

Με βάση τη νομοθεσία θα έπρεπε για πλήρη σύνταξη να συμπληρώσει το 65ο έτος και έτσι το Ταμείο τού χορήγησε μειωμένη σύνταξη. Ωστόσο οι γυναίκες που συμπληρώνουν το 60ό έτος και τα απαιτούμενα ένσημα δικαιούνται πλήρη σύνταξη.

Το Δικαστήριο, δεχόμενο την προσφυγή, ακύρωσε την απόφαση του Ταμείου υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι «διατάξεις που καθιερώνουν για τη χορήγηση σύνταξης στον άνδρα ως πρόσθετη προϋπόθεση τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας μεγαλύτερου απ αυτό που απαιτείται για τις γυναίκες εισάγουν, εν όψει των ήδη κρατουσών κοινωνικών συνθηκών, αδικαιολόγητη διάκριση επί τη βάσει του φύλου και επομένως ως αντικείμενες στα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 του Συντάγματος δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής».

Η εξέλιξη αυτή φέρνει νέα δεδομένα στο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη έξοδο των ανδρών στη σύνταξη, ενώ σε περίπτωση που «επεκταθεί» η εξίσωση, οι άνδρες θα μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη έως και 17 χρόνια νωρίτερα απ ό,τι σήμερα.

Σχόλια