Δικαστική απόφαση φέρνει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πιο κοντά

0

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε ασφαλιστικά μέτρα που ασκήθηκαν κατά της απόφασης της διοίκησης του ΕΜΣΤ, να κηρυχθεί έκπτωτη η ανάδοχος του έργου, ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., για τη μετατροπή του παλιού ζυθοποιείου ΦΙΞ σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Για τη δρομολόγηση της εγκατάστασης του Μουσείου στο χώρο του ΦΙΞ, ωστόσο, χρειάζεται να προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σε νέο εργολάβο, κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί πριν τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, απαιτείται να προηγηθεί εκκαθάριση της προηγούμενης εργολαβίας και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στου ΦΙΞ, δεδομένου ότι η ΒΙΟΤΕΡ, από το 2007 που υπέγραψε τη σύμβαση (επί υπουργίας Γ. Βουλγαράκη) και έλαβε προκαταβολή 2,5 εκατ. ευρώ, έχει προβεί σε κάποιες εργασίες, όπως καθαιρέσεις τοίχων εσωτερικά και ανάρτηση σκαλωσιάς εξωτερικά. Θα ακολουθήσει σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης προκειμένου να ενταχθεί το έργο ως γέφυρα από το Γ ΚΠΣ, όπου ήταν ενταγμένο, στο ΕΣΠΑ με 35 εκατομμύρια ευρώ.
Με την απόφαση του Πρωτοδικείου εκτός της απόρριψης των ασφαλιστικών μέτρων, δεν κρίνεται νόμιμη και η αίτηση αναστολής της πληρωμής των εγγυητικών επιστολών ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, τα χρήματα αυτά, που είχαν κατατεθεί μέσω εγγυητικών επιστολών από τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. για την καλή εκτέλεση του έργου, δεν επιστρέφονται.

Σχόλια