Δικαστική απόφαση για τις αμοιβές διαφημιστικών εταιριών

0

Με αφορμή αγωγή διαφημιστικής εταιρείας, το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθ. 114/05 απόφαση με την οποία ορίζεται ότι στην περίπτωση που η διαφημιζόμενη εταιρεία πετύχει μονομερώς υπέρμετρες εκπτώσεις από τα διαφημιστικά μέσα, αυτό δεν οδηγεί σε μείωση της αμοιβής του διαφημιστή, του οποίου το ποσοστό υπολογίζεται επί της αρχικής τιμής των διαφημιστικών μέσων πριν τις εκπτώσεις.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση ο διαφημιζόμενος ήθελε να καταβάλλει μειωμένο ποσοστό αμοιβής, επειδή είχε πετύχει έκπτωση ύψους 64,4% από το ίδιο το Μέσο, ωστόσο το Πρωτοδικείο δέχθηκε ότι κατά πάγια πρακτική της αγοράς, η αμοιβή των διαφημιστικών εταιρειών ποτέ δεν υπολείπεται του 17,65% των διαφημιστικών Μέσων και του 15% επί του κόστους των δημιουργικών εργασιών.

Σχόλια