Δικαστική απόφαση υπέρ της αναγνώρισης των κολεγίων σε ακαδημαϊκό επίπεδο

0

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας έδωσε το πράσινο φως για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων κολεγίων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα”, το δικαστήριο θέτει θέμα αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) της ακαδημαϊκής ισότητας των πτυχίων που παρέχονται από το γαλλικό Πανεπιστήμιο Ρaris 13 σε συνεργασία με το κολέγιο Ιdef στη χώρα μας.
Ο Υπουργός Παιδείας Αρης Σπηλιωτόπουλος χαρακτήρισε την απόφαση “ πρωτόγνωρη”, αλλά σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλος δρόμος μέχρι να τελεσιδικήσει.
Στο δικαστήριο προσέφυγε το κολέγιο κατά του ελληνικού Δημοσίου επειδή ο ΔΟΑΤΑΠ αρνούνταν να αναγνωρίσει τα πτυχία που παρείχε το γαλλικό πανεπιστήμιο με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το κολέγιο, το δικαστήριο, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θεωρεί ότι ο ΔΟΑΤΑΠ «έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει αν οι πραγματοποιηθείσες σπουδές είναι ισότιμου επιπέδου με τις σπουδές που πραγματοποιούνται στα ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, όχι όμως, περαιτέρω, αν μέρος ή το σύνολο αυτών πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης με πανεπιστήμιο του εξωτερικού».
Το δικαστήριο έκρινε ότι «οι μη νόμιμες πράξεις του αρμοδίου οργάνου για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ)» είχαν αντίκτυπο και προσέβαλαν την πίστη, το κύρος του κολεγίου, το οποίο δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το ελληνικό κράτος.

Σχόλια