Δικαστική διαμάχη μεταξύ της McDonald’s Hellas και δικαιοδόχων της

0

Αγωγές έχουν καταθέσει δύο από τους πλέον παλαιούς και πλέον επιτυχημένους δικαιοδόχους της McDonalds Hellas κατά της εταιρείας, ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη και καταχρηστική η καταγγελία των συμβάσεών τους από την εταιρεία.

Σύμφωνα με τις αγωγές η πάροχος εταιρεία κατήγγειλε τις συμβάσεις των δύο δικαιοδόχων, υπό συνθήκες οι οποίες -όπως υποστηρίζουν- δεν είχαν να κάνουν με ορθολογικά επιχειρηματικά κριτήρια αλλά με προσωπικές επιλογές δύο πρώην ανωτάτων διοικητικών στελεχών της πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα καταστήματα τα οποία διαχειρίζονταν, είχαν τζίρο, που δεν δικαιολογούσε την καταγγελία των συμβάσεών τους, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις από την εταιρεία για διαφυγόντα κέρδη.

Από την πλευρά της η ίδια η McDonalds αναφέρει ότι η καταγγελία των συμβάσεων έγινε γιατί οι δικαιοδόχοι δεν ήταν συνεπείς στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ενώ τονίζει ότι οι καταγγελίες που διατυπώνονται από πρώην συνεργάτες της είναι όλως αναληθείς και κακοήθεις και έχουν ως μοναδικό στόχο να πλήξουν το κύρος και τη φήμη της εταιρείας και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των νυν συνεργατών της με αθέμιτα και παράνομα μέσα.