Δικαστική δικαίωση των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ

0

Δικαίωση για τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με σκοπό να αποτρέψουν τις περικοπές που προβλέπουν οι Ν. 3833/10 και Ν. 3845/10 στους μισθούς τους.
Σε ανακοίνωση της η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ αναφέρει πως η σταθερή και αμετακίνητη θέση της Ομοσπονδίας να μην εμπλακεί στη διαδικασία των περικοπών και να αντιπαλέψει με κάθε τρόπο – πέρα από τους συνδικαλιστικούς αγώνες – τις παράνομες και άδικες περικοπές των μισθών,  δικαιώθηκε και καλεί τη Διοίκηση να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.
Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε πως οι ανωτέρω νόμοι καταπατούν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ελληνικό Σύνταγμα, υιοθετώντας έτσι τις θέσεις των εργαζομένων.
 

Σχόλια