Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδος: Πρόταση καθορισμού παραβόλου για μετάθεση Δικηγόρου

0

Τον καθορισμό ενιαίου παράβολου για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια στο ύψος των πεντακοσίων (500) ευρώ για μετάθεση Δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος σε άλλον αποφάσισε να προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 14 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου.

Υπεθυμίζεται ότι το παράβολο που ισχύει κατ’εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων στους περισσότερους Δικηγορικούς Συλλόγους ανέρχονταν μέχρι πρότινος σε αρκετές έως πολλές χιλιάδες ευρώ.

Σχόλια