Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ για τις νέες ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου

0

Με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κ. Β. Αλεξανδρής, εξέφρασε την πλήρη αντίθεση αλλά και την έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο και αφορούν τον θεσμό της διαμεσολάβησης και την κατάργηση των αποζημιώσεων των εμμίσθων.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

“Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση και έντονη διαμαρτυρία των δικηγόρων για όσα εις βάρος τους αποφασίστηκαν προχθές στη Βουλή των Ελλήνων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος! Αιφνιδιαστικά, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς δημόσια διαβούλευση.
Η κατ´ αυτόν τον τρόπο διαδικασία θέσπισης αποσπασματικών και αλλεπάλληλων νομοθετικών μεταβολών καταδεικνύει όχι μόνον ελλείμματα στην ποιότητα της νομοθεσίας και της δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένω την έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και την αδυναμία συνολικής κατανόησης των πραγματικών προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα:

Απουσιάζει οιαδήποτε αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για τις αιφνίδιες αλλαγές στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται πλέον σε οποιοδήποτε πρόσωπο ν’ αποκτήσει την ιδιότητα του διαμεσολαβητή.

Η δυνατότητα διευθέτησης ιδιωτικών διαφόρων από τρίτα πρόσωπα, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση και προσόντα, ανατρέπει τη ratio legis του θεσμού και δεν συμβάλλει στην αποδοτική εφαρμογή του στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης.
Η παραβίαση της ανωτέρω θεμελιώδους αρχής είναι ακόμη πιο πρόδηλη στην τροποποίηση της παρ. 5 του α. 46 του νέου Κώδικα Δικηγόρων που ρυθμίζει κρίσιμα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων, για τα οποία το νομοθετικό καθεστώς ίσχυε εδώ και πολλές δεκαετίες και είχαν μόλις πρόσφατα επανεπιβεβαιωθεί.

Κι ενώ καθ´ όλο το διήμερο της συζήτησης του επίμαχου νομοσχεδίου είμασταν παρόντες στη Βουλή, ζητήσαμε και συναντηθήκαμε με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, εντούτοις όχι μόνον προχώρησαν τελικά στην ψήφιση των ως άνω διατάξεων, αλλά επίσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, χωρίς καμία απολύτως σχετική ενημέρωσή μας, κατέθεσε προς ψήφιση και άλλη διάταξη, με την οποία επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων εξωτερικού. Οι αλλαγές αυτές ευθέως συνιστούν απάλειψη οιουδήποτε ελέγχου και οδηγούν σε αθρόα είσοδο στη δικηγορία χιλιάδων αποφοίτων σχολών της αλλοδαπής, αμφιβόλου ποιότητας και επιπέδου.

Για όλα τα παραπάνω, τα περισσότερα από τα οποία, βρίσκονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου, θα συγκληθούν άμεσα τα αρμόδια όργανα των δικηγόρων, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να καθορίσουν τη στάση μας.”

Σχόλια