Δίμηνη προθεσμία στην Ελλάδα για εναρμόνιση προς την Οδηγία για είσπραξη απαιτήσεων

0

Αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα και την Ιταλία απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και οι δύο χώρες δεν έχουν ακόμα εναρμονίσει το εθνικό τους δίκαιο με την κοινοτική οδηγία 2004/79/ΕΚ που αφορά την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο την εν λόγω οδηγία και υπενθυμίζεται ότι η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την προσφυγή της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Οδηγία 2004/79/ΕΚ, αφορά την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών-μελών για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφέρεται ότι η εν λόγω οδηγία είναι σημαντική για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη σωστή εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και για την καταπολέμηση της απάτης.

Σχόλια