Δημιουργία κεντρικού συντονιστικού οργάνου για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων

0

Ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης, ακολουθώντας την ίδια τακτική με τις ΔΕΚΟ και πιο πρόσφατα με τη διαχείριση των πόρων του Γ ΚΠΣ , προτίθεται να συστήσει ένα νέο διυπουργικό συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή των υπουργών Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Τουρισμού.

Το νέο όργανο θα έχει ως στόχο το συντονισμό των προσπαθειών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου της οποίας η διαχείριση, είναι κατακερματισμένη σε πολλούς διαφορετικούς φορείς.

Η σύσταση του παραπάνω οργάνου θα έχει σαν σκοπό, τόσο την αποτροπή των καθυστερήσεων που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια στο Δημόσιο, λόγω της πολυδιάσπασης και της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων, όσο και την τήρηση ισορροπιών στο χώρο της ευρύτερης κεφαλαιαγοράς.

Το έργο της νέας επιτροπής θα είναι και μεγάλο και δύσκολο, καθώς μόνο η περιουσία της ΚΕΔ εκτείνεται σε 98.000 στρέμματα και περίπου 100.000 ακίνητα, ενώ οι ελλειμματικές δημόσιες διαθέτουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις και εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, στα ασφαλιστικά ταμεία ο προϋπολογισμός καλύπτει κάθε χρόνο ένα έλλειμμα περίπου 5,5 δισ. ευρώ την στιγμή που σχεδόν όλα διαθέτουν ακίνητη περιουσία που είναι ελάχιστα ή καθόλου ανταποδοτική στα έσοδά τους.

Άλλωστε τόσο η καλύτερη διαχείριση των αποθεματικών των ταμείων όσο και της ακίνητης περιουσίας θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική βελτίωση των οικονομικών τους στοιχείων.

Σχόλια