Δήμος Αθηναίων: Πρόταση νόμου για τη λειτουργία των θεάτρων

0

Πρόταση νόμου για τη λειτουργία των θεατρικών σκηνών και χώρων, παρέδωσε στα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Πολιτισμού ο δήμαρχος Αθηναίων, κ.Γ. Καμίνης, ενόψει της έναρξης της νέας θεατρικής περιόδου.

Πρόκειται για μια πρόταση εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο κρίθηκε αναχρονιστικό και παρωχημένο, δεδομένου, ότι πρόκειται για νόμο του 1937, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας θεατών και εργαζομένων, χωρίς να περιορίζεται η καλλιτεχνική έκφραση και ελευθερία.
Υπενθυμίζεται, ότι ύστερα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του δήμου σε πολλούς θεατρικούς χώρους στην Αθήνα, διαπιστώθηκε, ότι οι περισσότεροι λειτουργούσαν χωρίς άδεια -η οποία έτσι και αλλιώς με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι αδύνατον να εκδοθεί- ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρούνταν ούτε οι ελάχιστοι κανόνες ασφαλείας.

Με την εν λόγω νομοθετική πρόταση επιχειρείται «ελαστικοποίηση του τυπικού πλαισίου αδειοδότησης, όχι μόνο των θεάτρων αλλά και του συνόλου των χώρων όπου συναθροίζεται το κοινό προκειμένου να παρακολουθήσει οπτικοακουστικές παραστάσεις». Ειδικότερα, προωθείται ένα σύστημα μόνιμης αδειοδότησης του χώρου (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας), η οποία δεν θα χρειάζεται να αλλάζει και να τροποποιείται όποτε αλλάζει η παράσταση, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα αδειοδότησης για περιπτώσεις που μια παράσταση δίνεται σε χώρο, ο οποίος δε διαθέτει τη μόνιμη άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης.

Η αδειοδότηση θα αφορά τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά ενός χώρου και την πρόβλεψη για πυροπροστασία, ενώ τη σχετική αρμοδιότητα θα φέρουν –σύμφωνα πάντα με την πρόταση- οι δημοτικές αρχές, σε συνεργασία με την πολεοδομία και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο κ. Καμίνης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του ισχύοντος νόμου, προκειμένου όλες οι θεατρικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν νομίμως, με την έναρξη της χειμερινής περιόδου.