Δημόσια Διαβούλευση – Ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου

0

 

Δημόσια διαβούλευση για το «Σχέδιο Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου» του ταμείου ασύλου μεταναστευσης και ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε).

Tο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε διαβούλευση το παρόν σχέδιο πρόσκλησης και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015.

 

 

Σχόλια