Δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση αποβλήτων

0

Δημόσια διαβούλευση ξεκινά σήμερα σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων, αφού δημοσιοποιείται βασικό μέρος της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ο δημόσιος διάλογος αφορά στις προτεραιότητες και τους στόχους μιας ολοκληρωμένης σύγχρονης διαχείρισης, το θέμα της διακυβέρνησης ως βασικής παραμέτρου και τους φορείς διαχείρισης.
Επίσης, κατατίθενται προτάσεις που αφορούν τα θέματα της θέσπισης ζώνης ειδικής διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στα νησιά και την κατανομή του τουρισμού στη χώρα, τη δημιουργία «ηλεκτρονικής αγοράς αποβλήτων» και ηλεκτρονικής πλατφόρμας αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση και τη θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα τεθούν επίσης σε διαβούλευση το εκπονούμενο εθνικό σχέδιο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων καθώς και επόμενα κεφάλαια της μελέτης αναθεώρησης.

 

Σχόλια