Δημοσιεύθηκε ο Ν.4611/2019 για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία [ΦΕΚ Α – 73/2019]

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ [Α – 73/2019] ο Νόμος 4611/2019 με τίτλο:

“Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”.

στον οποίο προβλέπεται η ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4611/2019 για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμ… by LawNet on Scribd

Σχόλια