Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4512/2018 (Doc) – Πολυνομοσχέδιο

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο (ν.4512/2018), ” «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί το ΦΕΚ Α’ 5/ 17.1.2018