Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για κατανομή ραδιοτηλεοπτικού χρόνου σε κόμματα και υποψηφίους βουλευτές

0

Δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Α’ 1304/18.4.2012) οι υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τα σχετικά με τις προϋποθέσεις και το χρόνο ραδιοτηλεοπτικής προβολής κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Αναφορικά με τις εμφανίσεις των υποψηφίων βουλευτών διευκρινίζεται ότι απαγορεύονται, πέραν των επιτρεπόμενων εμφανίσεων (47 παρ. 1-4 π.δ. 26/2012), οι δηλώσεις υποψηφίων βουλευτών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται η εμφάνιση υποψήφιου βουλευτή σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφ’ όσον ορίζεται ως εκπρόσωπος του κόμματός του σε κεντρική κομματική εκδήλωση εκτός των ορίων της εκλογικής περιφέρειας που είναι υποψήφιος, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Οι εμφανίσεις αυτές δεν προσμετρώνται στις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εμφανίσεις.

Από την άλλη, σε περίπτωση που τις δηλώσεις κάνουν Υπουργοί ή Υφυπουργοί της Κυβέρνησης για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα κόμματα έχουν δικαίωμα απάντησης μέσω των εκπροσώπων τους, ενώ αν ο εκπρόσωπος κόμματος είναι υποψήφιος βουλευτής (πλην των βουλευτών Επικρατείας) η δήλωση προσμετράται στις εμφανίσεις του. Η επανάληψη της μετάδοσης εμφάνισης υποψηφίων βουλευτών στα δελτία ειδήσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας μέρας και μέχρι την 1η νυχτερινή ώρα.

Οδηγίες παρέχονται και για την κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στα κόμματα στην περίοδο πριν τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαίου 2012. Η αναλογία κατανομής του χρόνου έχει ως εξής: Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 33,33%, στη Ν.Δ. ποσοστό 33,33%, στα πολιτικά κόμματα Κ.Κ.Ε., ΛΑ.ΟΣ, ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ−ΠΡΑΣΙΝΟΙ ποσοστό 22,61% και στα πολιτικά κόμματα ΔΗΜΟ−
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ποσοστό 10,73% ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών που εντάχθηκαν σε αυτά στη Βουλή που διαλύθηκε με το π.δ. 40/2012.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η καταβολή στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος για τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων ή υποψηφίων βουλευτών σε δελτία ειδήσεων ή άλλες εκπομπές, καθώς και ότι η προβολή των κομμάτων από τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην αρχή της αναλογικής ισότητας και στην ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τις πολιτικές τους θέσεις.

(ΦΕΚ Α’ 1304/18.4.2012)

 

Σχόλια