Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011

0

Στο φύλλο ΦΕΚ Β 2230 με ημερομηνία 31.7.2012 δημοσιεύθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2011 που αφορούν στον νόμιμο πληθυσμό (δημότες) της χώρας, κατά περιφερειακή ενότητα, δήμο και δημοτική ενότητα.

Η απογραφή διενεργήθηκε σε όλη την επικράτεια στο διάστημα μεταξύ 10 και 24 Μαϊου 2011 με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαϊου 2011. Το συνολικό μέγεθος που προέκυψε από την απογραφή ως νόμιμος πληθυσμός της χώρας για το 2011 είναι 9.903.268 κάτοικοι.

Σχόλια