Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα POS (ΦΕΚ Β’ 1445/27-04-2017)

0

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.  4446/2016, (Α΄ 240)

 

Σχόλια