Δημοσιεύθηκε η τροπολογία για τη ρύθμιση των οφειλών σε 100 δόσεις

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Β’ (ΦΕΚ Β’ 3128/21.11.2014) η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1245/21.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κ. Αικ. Σαββαϊδου, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1236/2014 «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014».

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, υπάγεται υποχρεωτικά σε ρύθμιση «το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής».

Μετά από επιλογή του οφειλέτη υπάγονται σε ρύθμιση: οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.
 

Σχόλια