Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας του Εφετείου Ευβοίας

0

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (τ.Β – 1234/2012) του «Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας του Εφετείου Ευβοίας» πληρώθηκε και η τελευταία προϋπόθεση της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Εφετείου. Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του σχετικού ΦΕΚ.

(ΦΕΚ Β΄1234/2012)

Σχόλια