Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για τα εργασιακά (ΦΕΚ Α – 137/2017)

0

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α – 137/13-9-2017) ο νέος Νόμος 4488/2017, για τα εργασιακά με τίτλο: “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.”

 

Σχόλια