Δημοσιεύθηκε ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ(τ.Α 32/21-3-2015) ο Νόμος 4321/2015 με τίτλο ”Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της Οικονομίας” στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί όλες οι διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους της χώρας.
 

Σχόλια