Δημοσιεύθηκε ο νόμος για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

0

Δημοσιεύθηκε ο νόμος Νόμος 4554/2018 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

Σχόλια