Δημοσίευση του νόμου 4076/2012 για τα ΑΕΙ

0

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2012 (ΦΕΚ Α’159/2012) ο νόμος 4076 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». Το
σχετικό νομοσχέδιο είχε ψηφιστεί στη Βουλή την 1η Αυγούστου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ο νόμος περιέχει διατάξεις που καλύπτουν τα κενά, τροποποιούν και βελτιώνουν το ισχύον καθεστώς στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του νόμου 4009/2011 («νόμος Διαμαντοπούλου»).

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el

Σχόλια